Dokumenterad effekt

Därför åldras vår hy

Forskare talar om två viktiga orsaker till hudens åldrande; det genetiska arvet och yttre påverkan som rökning, stress, solljus och ultraviolett strålning (UV-strålning). UV-strålningen orsakar cirka 90 % av hudens åldersförändringar. När UV-strålarna träffar huden bildas oxiderande substanser, så kallade fria radikaler, som skadar hudens vävnad. När vi är unga byts hudcellerna ut med 21 till 40 dagars mellanrum men när vi blir äldre sjunker förnyelsehastigheten till ungefär hälften av sin tidigare förmåga. De flesta skador som de fria radikalerna orsakar kan huden reparera själv men med tiden får cellerna inte tillräckligt med energi för att fungera effektivt. Collagen som hjälper huden att bevara sin spänst bryts ned och solen gör att cellerna ”tänjs ut” vilket gör huden slappare. Successivt förlorar huden sin spänst och friska färg och får fler ojämnheter, påsar under ögonen, grova porer, fina linjer och rynkor.

Vetenskaplig bevisad effekt

Som placebo användes en kräm som ej innehöll liponsyra. I övrigt var den helt identisk med testkrämen. Krämbasen är av hög kvalitet och ger därför viss effekt, liksom som de flesta krämer faktiskt gör.

Skillnaden är dock i allra högsta grad anmärkningsvärd och siffrorna är statistiskt signifikanta!

Resultat från studien

  • Rynkdjupet minskade med i genomsnitt 51%
  • Porerna minskade i storlek
  • Påsar under ögonen reducerades
  • Huden återfick spänst och lyster


Resultaten mättes med fyra metoder.


Anger procentuell förbättring i förhållande till utgångsläge.

Dokumenterad effekt efter 3 månader


Vilka deltog i studien?

Studien pågick i 3 månader, 33 personer deltog. De var
alla i åldersgruppen 40 – 75 år. Försökspersonerna
hade alla vissa solskador på sin hud. Ingen av dem hade
tidigare genomgått någon form av behandling med
t ex A-vitaminsyra eller motsvarande. Under tiden som
studien löpte applicerade testgruppen verksam
substans på den ena ansiktshalvan och placebo på den
andra sidan (se rubriken ovan).

De använde krämen två ggr/dag och hade särskilda
förhållningsregler vad beträffande rengöring osv. Alla
behandlade sin hud på exakt samma sätt.

I Eye Lift Serum ingår förutom QAL-100 också Eyeseryl:

Eyeseryl är en peptid sammansatt av fyra naturliga aminosyror som motverkar förlust av fukt och spänst i huden, samt kan minska vätske- och fettansamlingar. Eyeseryl innehåller dessutom stamceller från äpple, som fördröjer åldrandet och ökar vitaliteten i hudens egna stamceller. Eyeseryl har genomgått flera kliniska studier, avseende effekt och säkerhet.Efter tre månader framstod en signifikant förbättring av hudens fina linjer på den sidan som behandlats med QAL-100. Pigmentering liksom porstorlek hade minskat, påsarna under ögonen reducerats och huden hade återfått spänst och lyster!
UPP